Media o akcji

By | Aktualności

Po zakończonej sukcesem kampanii „Drzewo za drzewo”, która miała na celu edukowanie i informowanie Krakowian o konieczności sadzenia młodych drzew w miejsce tych, które są likwidowane, czas na kolejny krok. Tym razem Wydział Kształtowania Środowiska Miasta Krakowa podjął się udziału organizacji akcji społeczno-edukacyjnej, której celem jest zapoznanie mieszkańców miasta i jego okolic z prawidłową pielęgnacją nowych drzew i racjonalnym ich sadzeniem, szczególnie na prywatnych gruntach.

Więcej tu

Informacja na temat przesadzania dużego drzewa na AGH

By | Aktualności

W dniu 23 sierpnia br. odbyła się operacja przesadzenia go w nowe miejsce, oddalone o kilkadziesiąt metrów od miejsca w którym dotychczas rosło. Prace przygotowawcze to tej operacji rozpoczęły się już jesienią 2017 r. Drzewo miało sukcesywnie formowana bryłę korzeniową, tak, aby zapewnić jej jak najlepsze warunki do przyjęcia się w nowym miejscu.

O podjęciu decyzji o przesadzeniu zadecydowały również szczególnie korzystne warunki miejsca w którym rosła ta lipa. Nie było problemów z dostępem do drzewa, nie rosła w bliskim sąsiedztwie innych drzew lub obiektów budowlanych, w obrębie bryły korzeniowej nie przebiegały również żadne sieci uzbrojenia terenu. Doskonały stan zdrowotny drzewa również napawał optymizmem i wskazywał na zasadność podjęcia rozmów z inwestorem o możliwości przesadzenia. Nie bez znaczenia była również osoba inwestora tego przedsięwzięcia. Partner jakim jest AGH gwarantował, że zabieg zostanie przeprowadzony z należytą starannością.

Koszt operacji niemal 10-cio krotnie przewyższał opłatę administracyjną, jaka wedle obecnych przepisów została nałożona za usunięcie tego drzewa. Jest to niestety czynnik, który skutecznie ogranicza takie przedsięwzięcia. Obligując wnioskodawców do przesadzania drzew należy mieć na uwadze że koszty przesadzenia przewyższają zdecydowanie nawet kary za nielegalne usunięcie drzewa. Oczywiście wartość dodana, jaką jest zachowanie dużego drzewa, w pełni uzasadnia takie koszty, pamiętać należy że niestety w dalszym ciągu w oczach wielu inwestorów wartość ta nie ma znaczenia adekwatnego do wartości ekonomicznej przedsięwzięcia.

Dąb Henryk z Krakowa kandydatem do Drzewa Roku 2018

By | Aktualności

Majestatyczny, waleczny, liczący 242 lata szypułkowy Dąb Henryk – kandydatem do Drzewa Roku 2018!

„Henryk” to żywy świadek historii Krakowa sięgającej ponad 240 lat wstecz, drzewo o wyjątkowych
cechach dendrologicznych, jednen z ostatnich potomków prastarej puszczy, który przetrwał cudem do dzisiaj rosnąc w samym sercu miejskiej dżungli, tuż przy jednej z najbardziej ruchliwych arterii drogowych Krakowa, pośród przytłaczających krajobraz obiektów handlowych i przemysłowych, zlokalizowanych przy wjeździe do miasta.

Pełni bardzo istotną dominantę w krajobrazie Borku Fałęckiego oraz niezwykle ważny obiekt edukacji przyrodniczej Krakowa – tak Henryka określa Agnieszka Mydłowska, p.o. Kierownika Referatu WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK.

Głosowanie startuje 1 czerwca na stronie www.drzeworoku.pl. Liczymy na Państwa głosy. Zadbajmy o jego przyszłość razem!