Category

Bez kategorii

Po co nam drzewa?

By | Bez kategorii

Są ozdobą każdego miasta.

⦁          Regulują temperaturę otoczenia – w upalne dni dają ochłodę.

⦁          Zwiększają wilgotność  powietrza, łagodząc suszę miejską.

⦁          Ułatwiają retencję wody, zmniejszają jej spływ do kanałów burzowych.

⦁          Produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla – ze względu na swoje rozmiary, to działanie
jest bardzo efektywne.

⦁          Pochłaniają wiele zanieczyszczeń gazowych i płowych-fitoremedjacja

⦁          Tłumią miejski hałas – poprzez jego rozpraszanie i pochłanianie łagodzą częstotoliwość
dźwięków.

⦁          Dają schronienie licznym owadom, ptakom i ssakom.  Szczególnie cenne są tu drzewa stare,
w tym dziuplaste a nawet całkowicie suche.

Prace w obrębie korony drzew!

By | Bez kategorii, Dla osób fizycznych

Prace w obrębie korony drzew – przycięcie korony nie może przekroczyć 30% objętości korony, którą drzewo wykształciło w całym okresie życia. Do tej objętości nie wlicza się gałęzi obumarłych lub nadłamanych. Wyjątkiem od tej zasady są zabiegi mające na celu poprawę statyki drzewa. Pozwalają one na redukcję korony w większym zakresie, jednakże uprzednio należy sporządzić dokumentację, wskazująca na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu.

Ograniczenia te nie występują również w przypadkach, gdy cięcie ma za zadanie utrzymywanie uformowanego kształtu korony. Cięcia takie powinny być przeprowadzane systematycznie. UWAGA! Drzewa na terenach zabytkowych wymagają uzgadniania zakresu prac z konserwatorem zabytków.