Informacja na temat przesadzania dużego drzewa na AGH

By 24 sierpnia 2018Aktualności

W dniu 23 sierpnia br. odbyła się operacja przesadzenia go w nowe miejsce, oddalone o kilkadziesiąt metrów od miejsca w którym dotychczas rosło. Prace przygotowawcze to tej operacji rozpoczęły się już jesienią 2017 r. Drzewo miało sukcesywnie formowana bryłę korzeniową, tak, aby zapewnić jej jak najlepsze warunki do przyjęcia się w nowym miejscu.

O podjęciu decyzji o przesadzeniu zadecydowały również szczególnie korzystne warunki miejsca w którym rosła ta lipa. Nie było problemów z dostępem do drzewa, nie rosła w bliskim sąsiedztwie innych drzew lub obiektów budowlanych, w obrębie bryły korzeniowej nie przebiegały również żadne sieci uzbrojenia terenu. Doskonały stan zdrowotny drzewa również napawał optymizmem i wskazywał na zasadność podjęcia rozmów z inwestorem o możliwości przesadzenia. Nie bez znaczenia była również osoba inwestora tego przedsięwzięcia. Partner jakim jest AGH gwarantował, że zabieg zostanie przeprowadzony z należytą starannością.

Koszt operacji niemal 10-cio krotnie przewyższał opłatę administracyjną, jaka wedle obecnych przepisów została nałożona za usunięcie tego drzewa. Jest to niestety czynnik, który skutecznie ogranicza takie przedsięwzięcia. Obligując wnioskodawców do przesadzania drzew należy mieć na uwadze że koszty przesadzenia przewyższają zdecydowanie nawet kary za nielegalne usunięcie drzewa. Oczywiście wartość dodana, jaką jest zachowanie dużego drzewa, w pełni uzasadnia takie koszty, pamiętać należy że niestety w dalszym ciągu w oczach wielu inwestorów wartość ta nie ma znaczenia adekwatnego do wartości ekonomicznej przedsięwzięcia.

Magda

Author Magda

More posts by Magda