Jak usuwać gałęzie sąsiada?

By 8 sierpnia 2018Dla osób fizycznych

Usuwanie gałęzi przechodzących z sąsiednich nieruchomości – Zgodnie z art. 150 Kodeksu Cywilnego (KC), właściciel może obciąć i zachować dla siebie korzenie, gałęzie i owoce przechodzące z sąsiedniej nieruchomości. Obcięcie należy poprzedzić wyznaczeniem sąsiadowi terminu na ich usunięcie.

Art. 149 KC dopuszcza również możliwość wejścia na sąsiedni grunt w celu usunięcia zwieszających się gałęzi lub owoców, jednakże właściciel sąsiedniego gruntu może żądać naprawienia wynikłych przez to szkód. Czynności te nie mogą natomiast spowodować naruszenia przepisów dotyczących dopuszczalnych prac w obrębie korony.

Magda

Author Magda

More posts by Magda