Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe: 

Każda osoba utrzymująca zwierzę domowe powinna zapewnić mu:

 • pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami, deszczem,
 • odpowiednią karmę
 • stały dostęp do wody

Zabrania się!

 • trzymania zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin na dobę lub w sposób powodujący uszkodzenie ciała oraz cierpienie;
 • długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.

Osoby utrzymujące zwierzęta zobowiązane są do: 

 • zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt, a także dołożenie starań, aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia;
 • sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru poza miejscami ich stałego utrzymywania;
 • zabezpieczenie terenu nieruchomości przed wydostaniem się zwierzęcia;
 • niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta;

Zasady wyprowadzania psów:

 • na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy;
 • psy ras uznawanych za agresywne muszą mieć założony dodatkowo kaganiec oraz mogą być prowadzone wyłącznie prze osobę pełnoletnią;
 • dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie przy zachowaniu pełnej kontroli oraz gdy pies posiada oznakowanie umożliwiające identyfikację jego właściciela lub opiekuna;
 • na terenach  publicznych należy przestrzegać zapisów porządkowych, ustanowionych przez zarządców tych terenów.

Mapa psich wybiegów 

Pobierz mapę

Psy ras uznawanych za agresywne! 

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej przez agresywną wymaga pozwolenia wydanego przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK;

Rasy uznawane za agresywne:

1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolia karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.

Zwierzęta egzotyczne

Osoby utrzymujące zwierzęta egzotyczne, w szczególności pajęczaki, gady, płazy, ptaki w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązane są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

Ważne informacje dla właścicieli zwierząt! 

Jakie zwierzęta egzotyczne podlegają rejestracji?

W jaki sposób można zarejestrować psa rasy agresywnej?