Spotykając w mieście zwierzęta leśne, np. dziki, lisy czy sarny należy zachować szczególną ostrożność. Dzikie zwierzęta są z natury płochliwe, ale równocześnie nieprzewidywalne. Zaskoczone spotkaniem z człowiekiem mogą zachować się agresywnie.

Zobacz VIDEO - Zasady zachowania podczas spotkania dzikich zwierząt

 Aby zapobiegać wkraczaniu leśnych zwierząt na tereny miejskie, należy zamykać śmietniki i nie zostawiać worków ze śmieciami obok pojemników.

Dokarmianie dzikich zwierząt jest zabronione! Zostawianie im pokarmu zwabia je do miasta i odzwyczaja od samodzielnego zdobywania pożywienia.

Pojawienie się wszelkich dzikich zwierząt na terenie miejskim, powinno się zgłaszać odpowiednim służbom.
W Krakowie działają całodobowe pogotowia ds. zwierząt łownych i ds. zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.

Gdzie zgłaszać obecność dzikich zwierząt na terenie Krakowa?

  1. Straż Miejska Miasta Krakowa (całodobowy tel. alarmowy 986),
  2. Centrum Zarządzania Kryzysowego (całodobowy tel. alarmowy 12 616 59 99 ),
  3. Wydział Kształtowania Środowiska UMK (tel. nr 12 616 88 86 – w godzinach 7.30 do 15.30).

Dziki

Jednymi z najczęściej spotykanych w miastach dzikich zwierząt są dziki. Spotykając je, należy zachować spokój, a widząc je już z daleka, oddalić się i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Pod żadnym pozorem nie wolno do nich podchodzić ani ich karmić. Jednak kiedy już dojdzie do spotkania najlepiej znieruchomieć, aby nie sprowokować zwierzęcia do ataku. Szczególnie niebezpieczne mogą być lochy z warchlakami. Samice stające w obronie młodych, bywają przy tym wyjątkowo agresywne.

Zauważając świeże ślady dzików (zryty teren, tropy) należy zachować szczególną ostrożność. Psa zawsze powinno wyprowadzać się na smyczy. Jeśli jest spuszczony, trzeba go natychmiast przywołać. Pod żadnym pozorem nie wolno szczuć dzikich zwierząt psem!