„Drzewo za drzewo” – tak brzmi hasło akcji, której celem jest uświadomienie mieszkańcom Krakowa, jak wielkim zagrożeniem jest beztroska wycinka drzew, jakie niesie długofalowe skutki dla środowiska, jak wpływa choćby na jakość powietrza w mieście. Ponieważ ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie przyrody dała dużą swobodę obywatelom w decydowaniu o losie drzew, samorządy mogą jedynie prosić, uwrażliwiać na te kwestie i uświadamiać konsekwencje każdej decyzji o wycince.

W tej sytuacji, Kraków chce zachęcać do idei nasadzeń kompensacyjnych – czyli do sadzenia młodych drzew w miejsce likwidowanych. Trzeba jednak pamiętać, że wyrządzone szkody i tak będą olbrzymie — stuletni buk produkuje w ciągu godziny 1200 litrów tlenu, czyli tyle, co aż 2700 małych drzewek! Brak dorosłych drzew oznacza na przykład podwyższenie temperatury w miastach (brak naturalnego zacienienia), wpływa także na częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk klimatycznych jak powodzie, susze czy wiatry huraganowe.

W wielu przypadkach mieszkańcy miast decydują się na wycinkę prewencyjnie, ponieważ boją się dużych, „starych” drzew, tego, że mogą spaść podczas wichury i dokonać zniszczeń, a nawet narazić na szwank czyjeś życie. Tymczasem zdrowe drzewo jest bardzo odporne. Pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa służą swoją wiedzą i pomocą w ocenie stanu roślin, ich ukorzenienia, pomogą osobom troszczącym się o swoje otoczenie w podjęciu odpowiedniej decyzji co do przyszłości drzew. Warto się zwrócić o opinię do specjalistów także dlatego, że takie tereny jak parki krajobrazowe, lasy, tereny zabytkowe wciąż są chronione przez prawo, a dokonującym wycinki na ich terenie i w pobliżu, nadal grożą potężne kary finansowe.

Zanim podejmiecie Państwo decyzję o wycince drzewa, zajrzyjcie do naszego portalu informacyjnego www.zielenwkrakowie.pl oraz na media społecznościowe Miasta Krakowa. Będziemy przedstawiać na bieżąco wiarygodne informacje, infografiki, wywiady wideo z ekspertami zajmującymi się tą tematyką, powiemy gdzie i kiedy będziemy rozdawać małe drzewka, które rekomendujemy do nasadzeń kompensacyjnych.

Kochasz przyrodę, drzewa? Nie wycinaj. Musisz? Posadź nowe.