Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 • Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.
 • Gmina Miejska Kraków zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez utrzymanie schroniska na podstawie umowy zawartej z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.

Schroniska:

 1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie ul. Rybna 3, tel. 12 429-74-72, 12 429-92-41

Schronisko zobowiązane jest do:

 • przyjmowania zwierzęta przez całą dobę;
 • odławiania zwierząt bezdomnych;
 • obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt w schronisku;
 • poszukiwania właścicieli dla zwierząt bezdomnych;
 • usypiania ślepych miotów;
 • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Organizacje społeczne na terenie Gminy Miejskiej Kraków, których celem jest ochrona zwierząt, należą do nich:

 1. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ul. Floriańska 53 Kraków
  tel. 12 421 26 85 e-mail: ktoz@ktoz.krakow.pl
 2. Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom „Stawiamy na Łapy”, Al. Słowackiego 17a, pok. 9 Kraków tel. 513 037 175 e-mail: kontakt@stawiamynalapy.pl
 3. Fundacja „Zwierzęta Krakowa”, ul. Kluczborska 4/105 Kraków
  tel. 660 676 824 e-mail: fundacja@zwierzętakrakowa.pl
 4. Fundacja Ostoja Cztery Łapy Fundacja Dla Zwierząt Bezdomnych, ul. Zakręt 3 Kraków
  tel. 12 312 04 24, 884 865 978 e-mail: ostoja4lapy@gmail.com
 5. La Fauna Fundacja Dla Zwierząt interwencje i adopcje, Balicka 56/29 Kraków
  tel. 791 300 767 e-mail: fundacja@zwierzetainterwencje.pl

Gmina Miejska Kraków sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi wraz z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez:

– finansowanie odrobaczania, zwalczania pasożytów zewnętrznych, kastracji i sterylizacji oraz wybranych szczepień kotów;
– dokarmianie zimą wolno żyjących kotów, zakupioną karmą;

Link do ogłoszenia z BIP dot. zabiegów dla wolno żyjących kotów:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020.

Link do dokumentu. 

Apel o otwieranie okienek

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” [art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt].

Pobierz