Koty wolno żyjące na terenie Krakowa:

„Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu” – Art. 21 Ustawy o ochronie zwierząt.
koty wolno żyjące (koty miejskie, dzikie) – są to koty urodzone lub żyjące na wolności w otoczeniu człowieka w stanie dzikim, są naturalnym elementem ekosystemu miejskiego, dlatego też nie należy ich wyłapywać i wywozić do schronisk. Bytując na ulicach miasta, znajdując głównie schronienie w piwnicach budynków mieszkalnych. Koty te nigdy nie miały swojego właściciela, nie zbiegły, nie zagubiły się i nie zostały porzucone przez człowieka.
Koty są naturalnym wrogiem myszy, szczurów, dlatego też ich obecność w naturalny sposób zapobiega występowaniu i rozmnażaniu się tych gryzoni.

Co możesz zrobić aby koty wolno żyjące mogły żyć bezpiecznie w mieście:
zapewnij im dostęp do miejsc gdzie mogą się schronić przed zimnem i deszczem np. otwarte okienka piwniczne, budki dla kotów które należy ustawiać w bezpiecznym miejscu;
zapewnij im dostęp do wody oraz odpowiedniego pokarmu. Miejsca dokarmiania kotów powinny być zawsze uzgodnione z zarządcą nieruchomości oraz powinny być regularnie sprzątane, odkażane, a nie zjedzona karma usuwana;
wyprowadzaj psa na smyczy – na terenach przeznaczonym do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, nie dotyczy to terenów oznaczonych jako wybieg dla (Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków);
jeżeli wypuszczasz z mieszkania własnego kota pamiętaj o tym, że najlepiej gdy twój kot będzie wykastrowany lub wysterylizowany, zaszczepiony na ważniejsze choroby przenoszone przez koty, powinien posiadać oznakowanie umożliwiające identyfikację jego właściciela np. zawieszkę z numerem telefonu lub chip; Bezdomne koty, a za takiego może zostać uznany kot wolno wychodzący, są odławiane i umieszczane w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Kot posiadający identyfikator lub chipa będzie łatwo zidentyfikowany w Schronisku jako posiadający właściciela, zgłaszając się do Schroniska – łatwiej wtedy odebrać swojego kota.
każdorazowe incydenty znęcania się nad zwierzętami należy zgłaszać na policję, straż miejską lub do organizacji zajmujących się ochroną zwierzą na terenie Krakowa;
kotów wolnożyjących nie można odławiać, dostarczać do Schroniska dla zwierząt jako zwierząt domowych, adoptować i przetrzymywać.

Działania Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa dotyczące ochrony kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Kraków:

 • prowadzenie rejestru osób które na terenie Gminy Miejskiej Kraków sprawują opiekę nad kotami wolnożyjącymi. Osoby wpisane do rejestru mogą pobierać karmę dla kotów wolnożyjących, którymi się opiekują, są upoważniane do oddawania kotów na zabiegi kastracji, sterylizacji, mogą pobierać środki na odrobaczenie i ochraniające przed pasożytami zewnętrznymi z lecznic weterynaryjnych, z którymi współpracuje Urząd.
 • współpraca z organizacjami społecznymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, których celem jest ochrona zwierząt.
 • zakup dobrej jakości karmy dla kotów wolnożyjących.
  finansowanie odrobaczania, zwalczania pasożytów zewnętrznych, kastracji i sterylizacji oraz wybranych szczepień ochronnych dla kotów wolno żyjących (koty wolno żyjące należy sterylizować i kastrować aby ograniczyć ich nadmierną populację oraz poddawać regularnym zabiegom odrobaczania, zwalczania pasożytów zewnętrznych oraz stosować szczepienia ochronne aby zapobiec rozprzestrzenianiu się groźnych chorób u kotów).
  udostępnianie budek dla kotów wolno żyjących, stanowiących dla nich schronienie przed zimnem i deszczem.

Jeżeli jesteś osobą sprawującą opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków i potrzebujesz pomocy lub informacji, możesz skontaktować się z Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa lub jedną z poniższych fundacji działających na terenie Krakowa:

 1. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ul. Floriańska 53 Kraków
  tel. 12 421 26 85 e-mail: ktoz@ktoz.krakow.pl
 2. Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom „Stawiamy na Łapy”, Al. Słowackiego 17a, pok. 9 Kraków tel. 513 037 175 e-mail: kontakt@stawiamynalapy.pl
 3. Fundacja „Zwierzęta Krakowa”, ul. Kluczborska 4/105 Kraków
  tel. 660 676 824 e-mail: fundacja@zwierzętakrakowa.pl
 4. Fundacja Ostoja Cztery Łapy Fundacja Dla Zwierząt Bezdomnych, ul. Zakręt 3 Kraków
  tel. 12 312 04 24, 884 865 978, e-mail: ostoja4lapy@gmail.com
 5. La Fauna Fundacja Dla Zwierząt interwencje i adopcje, Balicka 56/29 Kraków
  tel. 791 300 767 e-mail: fundacja@zwierzetainterwencje.pl

Jako osoba sprawująca opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wpisana do rejestru osób opiekujących się na terenie miasta kotami wolno żyjącymi, masz prawo do:

 • wykonania bezpłatnego zabiegu sterylizacji lub kastracji u kotów wolno żyjących w jednej z lecznic na terenie Krakowa z którą Urząd Miasta Krakowa posiada podpisaną umowę bezpłatnych środków do zwalczania pasożytów wewnętrznych, zewnętrznych oraz wybranych szczepień ochronnych dla kotów wolno żyjących
 • bezpłatnej karmy dla kotów;
  możesz wystąpić do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa o udostępnienie budki dla kotów wolno żyjących, stanowiących dla nich schronienie przed zimnem i deszczem.