Pomniki przyrody!

By 10 sierpnia 2018Dla osób fizycznych

Pomniki przyrody – jest to forma ochrony przyrody. O objęciu ochroną pomnikową decyduje Rada Miasta. Kryteria uznawania drzew za pomniki przyrody określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r (Dz.U. 2017 poz. 2300). w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

Wycięcie drzewa stanowiącego pomnik przyrody wymaga zdjęcia ochrony pomnikowej przez organ, który ją ustanowił. Pomnikami przyrody mogą być też inne twory natury takie jak np. głazy, aleje drzew, źródła itp. Wykaz pomników przyrody na terenie Krakowa można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Magda

Author Magda

More posts by Magda