Prace w obrębie korony drzew!

Prace w obrębie korony drzew – przycięcie korony nie może przekroczyć 30% objętości korony, którą drzewo wykształciło w całym okresie życia. Do tej objętości nie wlicza się gałęzi obumarłych lub nadłamanych. Wyjątkiem od tej zasady są zabiegi mające na celu poprawę statyki drzewa. Pozwalają one na redukcję korony w większym zakresie, jednakże uprzednio należy sporządzić dokumentację, wskazująca na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu.

Ograniczenia te nie występują również w przypadkach, gdy cięcie ma za zadanie utrzymywanie uformowanego kształtu korony. Cięcia takie powinny być przeprowadzane systematycznie. UWAGA! Drzewa na terenach zabytkowych wymagają uzgadniania zakresu prac z konserwatorem zabytków.

Magda

Author Magda

More posts by Magda