Usuwanie drzew złamanych lub wywróconych przez czynniki naturalne

By 9 sierpnia 2018Dla osób fizycznych

Usunięcie tzw. złomów lub wywrotów należy poprzedzić oględzinami przeprowadzonymi przez pracownika urzędu. Oględziny mają na celu potwierdzenie czy drzewo może być uznane za złom lub wywrot zgodnie z definicją ustawową. W przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia drzewa poza godzinami pracy urzędu, np. w celu umożliwienia przejazdu, należy wezwać straż pożarną.

Dopuszczalne jest usunięcie części przeszkadzających gałęzi lub konarów, należy jednak ograniczyć takie działania do niezbędnego minimum, uprzednio wykonać dokumentację fotograficzną i zadbać, aby nie zatrzeć śladów pozwalających na potwierdzenie naturalnych okoliczności powstałego zdarzenia. W przypadku złamania należy unikać odcinania pnia poniżej miejsca złamania.

UWAGA – wyłamanie jednego z konarów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem drzewa jako złom, przechylenie się drzewa nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem go jako wywrot (w sytuacji gdy całkowitemu wywróceniu się drzewa zapobiegło oparcie się go o np. inne drzewo, decyzję w tym zakresie podejmuje pracownik UMK na podstawie m.in. oględzin strefy korzeniowej i stopnia wychylenia się drzewa)

Magda

Author Magda

More posts by Magda